Om Scio

SCIO’ens funktion

SCIO/Indigo/Eductor er godkendt i EU til at opdage og reducere stress. Stress forstås her som enhver belastning af fysisk, psykisk eller tanke- og miljømæssig art. SCIO´en finder stress og forsøger at udrydde det på samme måde som et virus program finder og udrydder virus på en computer. SCIO sender frekvenser til kroppen og kroppen svarer stimuleringen. SCIO tolker kroppens svar og planlægger en behandling, så kroppen aldrig overstimuleres, men får lige nøjagtig den mængde behandling, der er brug for lige den dag. SCIO/Indigo/Eductor er tredje generations udgaver af den oprindelige SCIO.

Hvad kan man forvente af en en SCIO behandling?

SCIO er et kvantemedicinsk behandlingsapparat udviklet af et internationalt forskerteam ledet af prof. Nelson i Ungarn. Med SCIO kan man balancere stort set alt, som ikke er, som det skal være i kroppen. Konkrete fysiske problemer, psykiske og emotionelle problemer, latente problemer og ubalancer, virus, bakterier, parasitter akutte betændelser, stress etc. Det er også lykkedes at balancere kroppens reaktioner, så allergier, diabetes 2, kviksølvbelastninger, migræne, kroniske inflammationer etc. mindskes. Med SCIO trigger man klientens selvhelbredende  mekanismer. SCIO kan også stimulere trætte funktioner i organer og væv tilbage til normalen.

Baggrunden for SCIO’s virkemåde

Alt levende udstråler en elektromagnetisk frekvens på grund af molekylernes svingninger. Frekvenserne for alle almindelige bakterier, virus, parasitter, vitaminer, mineraler syge tilstande, naturmediciner og meget mere ligger i databasen i SCIO’en. Under behandling kobles klienten som regel til et apparat gennem et pandebånd og gummibånd omkring hånd- og fodled. Alle de frekvenser, der ligger i apparatet, sendes til kroppen et efter et. Kroppen reagerer, som om den blev udsat for den virkelige ting. Selvom det er 14.000 frekvenser, der bliver målt, kan klienten ikke mærke nogen reaktion, fordi hver enkelt kun varer 1/100 sekund. Men det er nok til, at SCIO aflæser, hvordan kroppen reagerer. Aflæsningerne bliver herefter tolket i computerens database.

Hvad sker der under en behandling

Hvis reaktionen afviger fra det normale, er det et signal om, at kroppen har brug for noget, eller at den vil af med noget. Er det noget, kroppen har brug for, sendes det som en specifik elektro-magnetisk frekvens gennem båndene. Hvis det er generende, som f.eks. skadelige mikroorganismer eller giftstoffer, sendes de frekvenser, som stimulerer kroppen til at fjerne det. SCIOen er konstrueret, så den løbende checker kroppens reaktion på stimuli. Dermed bestemmes hvor meget behandling, kroppen har brug for. Den checker konstant under behandlingen hvornår dosis er optimal, og registrerer løbende, hvornår grænsen er nået for, hvad kroppen har godt af lige nu. Dermed er der startet en proces.

Kvantemedicin (bioresonans) gør det muligt for klienten at kontrollere nogle kropsfunktioner, der normalt anses for at være udenfor bevidst kontrol. SCIO udstyrer klienten med evnen til at bruge de unikke reaktive signaler fra egen krop, til positivt at ændre den måde han/hun lever på. Processen er interaktiv. Du får både mundtlig og energetisk tilbagemelding under en behandling.

SCIO bruger kroppens egne elektromagnetiske signaler, ligesom en MR-scanner gør. Vores indre kommunikationssystem styrer alle processer gennem hjernen og det kommunikerer via meridianerne til og fra cellerne. Med SCIO forsøger man at få kroppen til at virke, som den gør, når den er sund. De fleste frekvensprogrammer stimulerer blot kroppens egne funktioner, så de normaliseres. De aktiverede processer arbejder i mange timer efter en behandling, så man kan blive træt bagefter. Man mærker ikke noget under selve behandlingen, og der er ingen risiko for bivirkninger – der er kun tegn på at kroppen arbejder.

SCIOen er et kompliceret apparat med verdens største og mest komplekse medicinske software. Så det kræver gode kundskaber i anatomi, fysiologi, patologi, helbredelsesprocesser, kvantemedicin hos behandleren.

Antallet af behandlinger kan variere alt efter arten af klientens sygdomsbillede.